Esikaupunkialueesta kaupunginosaksi

Kaupungin linnoitusmuurien edustalle piti jäädä vapaata tilaa. Sen ulkopuolelle oli jo syntynyt pienimuotoinen esikaupunkialue. Tämä Förstaden siirtyi nykyiselle paikalleen Savilahden pohjoisrannalle noin 1750-luvun tienoilla.

Saviniemi on yksi Haminan vanhimpia esikaupunkialueita Hietakylän ja Viipurin – nykyisen Alakaupungin – esikaupunkialueiden ohella. Saviniemeä on aikojen saatossa kutsuttu Laivurilopotiksi (ven. esikaupunki), Savinjemiksi, Saviniemen ja Lappeenrannan esikaupunkialueeksi sen läpi kulkeneen ja Lappeenrantaan johtaneen tien mukaan. Nykyisen nimen luontevana perustana ovat runsassavinen maaperä ja sijainti niemimäisellä alueella.

Saviniemen alueen kaavoitus on tapahtunut kolmessa vaiheessa. Ensimmäisenä sai kaavoituksen eteläosa v. 1888 ja sen jälkeen keskiosa v. 1930. Viimeiseksi on kaavoitettu pohjoisosa v. 1969.

Saviniemen aluetta vuoden 1934 kartassa.
Ote kartasta Haminan ympäristöstä.
Klikkaa suuremmaksi

Alueen kadut ovat saaneet suurelta osin nimensä siellä aikoinaan asuneen väestön mukaan. Suurimman ryhmän ovat muodostaneet työläiset, käsityöyrittäjät ja merenkulkijat. Katujen nimet olivat alun perin ruotsinkielisiä, kuten Laivurinkatu – Skepparegatan, Puusepänkatu – Snickaregatan ja Lautatarhankatu – Brädgårdsgatan. Kaupunginosaa nykyisin halkova Mannerheimintie oli aiemmalta nimeltään Aleksanterinkatu aikoinaan hallinneen keisarin mukaan nimettynä.

Liikuntaan ja kulttuuriin liittyvät tapahtumat ovat aina olleet osa saviniemeläistä toimintaa, muodot vain ovat muuttuneet aikojen myötä. Vuonna 2013 Mannerheimintien ja Läntisen Asemakadun kulmaukseen valmistunut Volkonskin senioripuisto tarjoaa kaupungin asukkaille uudenlaisen mahdollisuuden kuntonsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Yksi on kuitenkin pysynyt samanlaisena vuodesta toiseen. Väki on kokoontunut ja kokoontuu joka juhannus entiseen pyykkirantaan, Pyyksyyn, ihailemaan kokkokarilla palavaa juhannuskokkoa.

Elämä ja toiminta nyky-Saviniemessä on vireää ja tulevaisuuteen katsovaa, mennyttä unohtamatta. Esimerkkinä olkoon Saviniemen Asukasyhdistys, joka omalla toiminnallaan pyrkii edistämään Saviniemen kaupunginosan viihtyisyyttä, palvelutasoa sekä omaleimaisuuden että kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä.