Esikaupunkialueesta kaupunginosaksi

Kaupungin linnoitusmuurien edustalle piti jäädä vapaata tilaa vähintään tykinkantaman verran, n. 300 m. Sen ulkopuolelle oli syntynyt pienimuotoinen esikaupunkialue. Tämä Förstaden siirtyi nykyiselle paikalleen Savilahden pohjoisrannalle noin 1750-luvun tienoilla. Mahdollisesti jo Hattujen sodan 1741–1743 aikana oli Savilahden itärannalle muodostunut asutusta viljelmineen. 1730-luvun karttaan on määritetty tämän vanhan kaupungin asemakaava, joka oli luonteeltaan vapaamuotoinen jäänne Aspegrenin suorakulmaisen asemakaavan ajalta.

Merenlahden ja keskustan välisessä maastossa sijaitsevaa aluetta on kutsuttu monella nimellä. 1730-luvun kartta käytti nimitystä vanha kaupunki, Venäjän aikaan puhuttiin lopotista (venäjäksi sloboda, esikaupunki) ja myöhemmin Lappeenrannan esikaupungista. Kustaa III:n sodan jälkeen esikaupunkia kutsuttiin yhä useammin nykyisellä Saviniemen nimellä.

Saviniemi onkin Haminan vanhimpia esikaupunkialueita Hietakylän ja Viipurin – nykyisen Alakaupungin – esikaupunkialueiden ohella. Saviniemeä on aikojen saatossa kutsuttu Laivurilopotiksi, Savinjemiksi, Saviniemen ja Lappeenrannan esikaupunkialueeksi sen läpi kulkeneen ja Lappeenrantaan johtaneen tien mukaan. Nykyisen nimen luontevana perustana ovat runsassavinen maaperä ja sijainti niemimäisellä alueella.

Saviniemen alueen kaavoitus on tapahtunut kolmessa vaiheessa. Ensimmäisenä sai kaavoituksen eteläosa v. 1888 ja sen jälkeen keskiosa v. 1930. Viimeiseksi on kaavoitettu pohjoisosa v. 1969.

Saviniemen aluetta vuoden 1934 kartassa.
Ote kartasta Haminan ympäristöstä.
Klikkaa suuremmaksi

Alueen kadut ovat saaneet suurelta osin nimensä siellä aikoinaan asuneen väestön mukaan. Suurimman ryhmän ovat muodostaneet työläiset, käsityöyrittäjät ja merenkulkijat. Katujen nimet olivat alun perin ruotsinkielisiä, kuten Laivurinkatu – Skepparegatan, Puusepänkatu – Snickaregatan ja Lautatarhankatu – Brädgårdsgatan. Kaupunginosaa nykyisin halkova Mannerheimintie oli aiemmalta nimeltään Aleksanterinkatu aikoinaan hallinneen keisarin mukaan nimettynä. Se on ollut myös osa Suurta Rantatietä, Kuninkaantietä.

Liikuntaan ja kulttuuriin liittyvät tapahtumat ovat aina olleet osa saviniemeläistä toimintaa, muodot vain ovat muuttuneet aikojen myötä. Vuonna 2013 Mannerheimintien ja Läntisen Asemakadun kulmaukseen valmistunut Volkonskin senioripuisto tarjoaa kaupungin asukkaille uudenlaisen mahdollisuuden kuntonsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Elämä ja toiminta nyky-Saviniemessä on vireää ja tulevaisuuteen katsovaa, mennyttä unohtamatta. Esimerkkinä olkoon Saviniemen Asukasyhdistys, joka omalla toiminnallaan pyrkii edistämään Saviniemen kaupunginosan viihtyisyyttä, palvelutasoa sekä omaleimaisuuden että kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä.